Είναι πάντα η μυζήθρα το πιο άπαχο τυρί;

Οι κυπριακοί πίνακες σύνθεσης τροφίμων είναι από τους πιο αξιόπιστους πίνακες ανάλυσης θρεπτικών στοιχείων παγκοσμίως. Αυτό οφείλεται

στη μεθοδολογία που ακολουθείται καθώς επιλέγεται ο άμεσος τρόπος προσδιορισμού των θρεπτικών συστατικών που υπάρχουν στο ελεγχόμενο τρόφιμο. Η μέθοδος αυτή έχει το μειονέκτημα ότι είναι χρονοβόρα και με υψηλό κόστος, έχει, όμως, το πλεονέκτημα ότι δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα. 

Διαβάζοντας τους συγκεκριμένους πίνακες μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η ανάλυση της φρέσκιας αναρής (μυζήθρας), της οποίας η περιεκτικότητα σε χοληστερόλη και λίπος μπορεί να είναι ίδια ή και σε κάποιες περιπτώσεις μεγαλύτερη συγκριτικά με άλλα τυριά όπως είναι το χαλούμι, ή τύπου EDAM και CHEDDAR.

 

Είδος τροφίμου Αριθμός δειγμάτων

Λίπος 

μέγιστη τιμή γρ/100γρ

Λίπος 

ελάχιστη τιμή

γρ/100γρ

Λίπος μέση τιμή 

γρ/100γρ

Φρέσκια αναρή (μυζήθρα) 57 39,5 7 21,7
Χαλούμι 20 30 22 25,9
Τυρί τύπου EDAM 5 42 17,1 25,4

 

Συγκεκριμένα, για 57 δείγματα φρέσκιας αναρής που αναλύθηκαν, υπήρξαν δείγματα με λίπος 39,5γρ/100γρ και άλλα με 7γρ/100γρ τροφής. Η μέση τιμή ήταν 21,7γρ/100γρ τροφής. 

Συγκριτικά, το χαλούμι σε αριθμό 20 δειγμάτων έδωσε σε λίπος μέγιστη τιμή 30γρ/100γρ και ελάχιστη τιμή 22γρ/100γρ τροφής ενώ η μέση τιμή ήταν 25,9γρ/100γρ τροφής.

Τέλος το τυρί EDAM σε αριθμό 5 δειγμάτων έδωσε σε λίπος μέγιστη τιμή 42γρ/100γρ τροφής και ελάχιστη τιμή 17,1γρ/100γρ τροφής ενώ η μέση τιμή ήταν 25,4γρ/100γρ τροφής.

Η μεγάλη αυτή διακύμανση περιεκτικότητας σε χοληστερόλη και λίπος της φρέσκιας αναρής οφείλεται

1) Στον τρόπο παρασκευής λόγω πιθανής επιπλέον προσθήκης γάλακτος ή κρέμας γάλακτος (για να αυξηθεί η νοστιμιά)

2) Στις συνθήκες και την τεχνολογία παρασκευής (πχ θερμοκρασία, συμπίεση και στράγγιση) και

3) Στο είδος του γάλακτος που χρησιμοποιείται πχ αγελαδινό ή πρόβειο.

Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν ότι η φρέσκια αναρή (μυζήθρα) δεν περιέχει κατ΄ ανάγκην  χαμηλότερο ποσοστό χοληστερόλης ή λίπους σε σύγκριση με το χαλούμι ή άλλα τυριά. Βασικά, η μεγάλη διακύμανση των αποτελεσμάτων οφείλεται στη μη τυποποίηση του προϊόντος αυτού. 

Πηγή: Πίνακες Σύστασης Κυπριακών Τροφίμων, Έκδοση 3η 

 

 

 

 

Menu